Erikoisrahaston perustaminen

Uuden erikoisrahaston perustaminen liittyy usein elinkeinoelämän vaikuttajan juhlistamiseen. Perustajalahjoittaja voi rajata rahaston kohdealueen tärkeinä pitämilleen tutkimuksen ja koulutuksen alueille. Erikoisrahaston vähimmäispääoma on 15 000 euroa. Peruspääoman on oltava Liikesivistysrahaston tilillä ennen perustamiskirjausta. Jos esim. onnittelukeräyksen tuotto on osa rahaston perustamispääomaa, tulee perustajan varautua vähintään kyseisen summan täyttämiseen.

Erikoisrahastoista kohdennettavat apurahat muodostavat merkittävän osan Liikesivistysrahaston vuosittaisesta apurahavirrasta. Kaikkiin rahastoihin sovelletaan Liikesivistysrahaston hallituksen vahvistamaa erikoisrahasto-ohjesääntöä.

Liikesivistysrahaston toimitusjohtaja Johanna Vesterinen (johanna.vesterinen@lsr.fi) laatii pyydettäessä sääntöluonnoksen ja antaa lisätietoja.

Liikesivistysrahaston erikoisrahastot (PDF)