Erikoisrahastolahjoitukset

Liikesivistysrahaston toimintansa aikana vastaanottamista lahjoituksista valtaosa on kartuttanut erikoisrahastojen pääomia. Uuden tai aiemmin perustetun erikoisrahaston kartuttaminen liittyy usein elinkeinoelämän vaikuttajan juhlistamiseen.

Rahastopääomien reaaliarvon säilyminen turvataan säännöllisesti tehtävällä indeksihyvityksellä. Pääomalle vuosittain määritelty koronomainen tuotto lisätään rahastokohtaisiin käyttövaroihin, joilla katetaan osa kaikista myönnetyistä apurahoista. Erikoisrahastoista kohdennettavat apurahat muodostavat merkittävän osan vuosittaisesta apurahavirrasta.

Toimintavuoden 2017 tilinpäätöksessä vahvistetut erikoisrahastojen pääomat ovat 72,6 milj. euroa ja käyttövarat 6,5 milj. euroa. Erikoisrahastojen sääntöjen mukaisia apurahoja ja palkintoja on kohdennettu 1,1 miljoonaa euroa (26,4 %).

Kannatusyhdistyksen vuosikertomuksen liitteeseen on koottu erikoisrahastoja koskevat tapahtumat vuoden aikana sekä rahastojen pääomat ja käyttövarat (31.12.2017).

Erikoisrahastojen varat yhteensä 31.12.2017 / perustajalahjoittaja

Testamentti
42.7%
Yksityishenkilö
23.3%
Yritys
21.3%
Järjestö
7.5%
LSR-aluetoimikunta
2.6%
Osuuskunta
1.3%
Kauppakorkeakoulun keräystoimikunta
1.1%
Säätiö
0.3%

Yhteensä

79,1 milj. euroa

Erikoisrahastojen hallinnoinnin tuki:
Sampsa Heikkilä, hallintoassistentti
sampsa.heikkilä(at)lsr.fi
puh. (09) 6811 8403