Lahjoitukset erikoisrahastoihin

Liikesivistysrahaston vastaanottamat lahjoitukset kartuttavat erikoisrahastojen pääomia. Erikoisrahastoon lahjoittaminen liittyy usein elinkeinoelämän vaikuttajan juhlistamiseen. Erikoisrahastoista kohdennettavat apurahat muodostavat merkittävän osan vuosittaisesta apurahavirrasta. Vuonna 2017 erikoisrahastojen sääntöjen mukaisia apurahoja ja palkintoja kohdennettiin 1,1 milj. euroa (26,4 %).

Pääomalle vuosittain määritelty koronomainen tuotto lisätään rahastokohtaisiin käyttövaroihin, joilla katetaan osa Liikesivistysrahaston myöntämistä apurahoista. Rahastopääomien reaaliarvon säilyminen turvataan säännöllisesti tehtävällä indeksikorotuksella.

Lue lisää erikoisrahastoihin lahjoittamisesta (PDF).

Kannatusyhdistyksen vuosikertomus liitteineen kokoaa rahastotapahtumat vuoden aikana ja listaa rahastojen pääomat ja käyttövarat vuoden lopussa. Toimintavuoden 2017 tilinpäätöksessä vahvistetut erikoisrahastojen pääomat ovat 72,6 milj. euroa ja käyttövarat 6,5 milj. euroa.

Erikoisrahastojen varat yhteensä 31.12.2017 / perustajalahjoittaja

Testamentti
42.7%
Yksityishenkilö
23.3%
Yritys
21.3%
Järjestö
7.5%
LSR-aluetoimikunta
2.6%
Osuuskunta
1.3%
Kauppakorkeakoulun keräystoimikunta
1.1%
Säätiö
0.3%

Yhteensä

79,1 milj. euroa

Erikoisrahastojen hallinnoinnin tuki:
Sampsa Heikkilä, hallintoassistentti
sampsa.heikkilä(at)lsr.fi
puh. (09) 6811 8403