Liikesivistysrahaston PoDoCo-apuraha 32 000 euroa Haltian Oy:ssä suoritettavaan tutkimukseen

Liikesivistysrahasto myönsi 13.12.2023 Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelmassa apurahan Haltian Oy:ssä suoritettavaan post doc -tutkimushankkeeseen:

Ph.D. Mehmet Yamac (Haltian Oy) 32 000 €
Enhancing Privacy and Sustainability in Multi-Sensory Data Collection with Advanced Signal Processing and AI: Compressive and Secure Sensing (CSS)

Internet of Things (IoT) -anturien määrän kasvaessa eri aloilla yritykset kohtaavat datan tietoturvan ja optimoidun tiedonsiirron monimutkaiset haasteet. Mehmet Yamac on jo julkaissut alustavia tutkimustuloksia konferensseissa ja artikkeleissa, joista yksi oli ehdolla parhaan artikkelin palkinnon saajaksi European Signal Processing Conference (EUSIPCO) -konferenssissa.

Hanke toteutetaan suomalaisessa IoT-ratkaisuja ja -palveluja tarjoavassa teknologiayhtiö Haltian Oy:ssä.

PoDoCo -pooli tuo yhteen akatemian ja yritykset rahoittamalla nuorten tohtoreiden ja yritysten yhteistyöprojekteja. Vuosittain järjestetään kaksi hakukierrosta. Lue lisää PoDoCo-ohjelman verkkosivuilta.


PoDoCo:n rahoittajasäätiöt ovat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska Litteratursällskapet, Tekniikan Edistämissäätiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Kaute-Säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon säätiö ja Maa ja vesitekniikan tuki ry. Ohjelmaan voivat osallistua toimialariippumattomasti kaikki suomalaiset tai Suomessa liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja kaikki väitöskirjan vastikään tehneet tai lähiaikana väittelevät henkilöt.

Ohjelman toteutuksesta vastaa DIMECC Oy.