Liikesivistyksen sankarit: Kesko on kasvanut ja kehittynyt Suomen mukana

Kesko on ollut mukana suomalaisten arjessa ja elämän suurissa käännekohdissa jo kohta 80 vuoden ajan. Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin mukaan yrityksen taustalla ovat aito uteliaisuus ympäröivää maailmaa kohtaan ja kyky lukea ajan merkkejä.

 

Keskon tarina yrityksenä alkoi, kun neljä itsenäistä tukkukauppaa yhdistyivät valtakunnalliseksi tukkuliikkeeksi vuonna 1940. Sodan jälkeen kaikesta oli puutetta, joten voimien yhdistäminen oli kannattavaa.

“Nostan hattua sen ajan päättäjille, että he osasivat lukea ajan merkkejä”, Helander sanoo.

Kesko on ollut kytköksissä ihmisten jokapäiväiseen arkeen ja elämän käännekohtiin. Kotimaan tapahtumat ovat olleet vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa hyvin keskeisellä tavalla: sota-aikaan tarvittiin huoltovarmuutta, jälleenrakennuksen aikana tarvikkeita ja 1950-luvulta lähtien elintason nousun ja kaupungistumisen myötä yhä uusia kulutustuotteita ja esimerkiksi autoja.

Nykyajan toimintakulttuuria määrittävät kansainvälisyys ja koko ajan laajeneva digitalisaatio. Silti kotimarkkinoiden merkitys ei ole yhtään vähentynyt. Jos Keskoa ei olisi, Helanderin mukaan sen tilalla olisi luultavasti lukuisia kansainvälisiä liikeketjuja.

“Yritys on sillä tavalla poikkeuksellinen, että käytännössä kaikilla suomalaisilla on jonkinlainen suhde K-ryhmään. Esimerkiksi Plussa-kortti on 3,6 miljoonan suomalaisen lompakossa”, Helander sanoo.

Uteliaisuus pitää kiinni muutoksissa

 

Helanderin mukaan Keskon isot visiot on hakattu syvälle yrityksen perusmuuriin. Keskon toimialat – päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa ja autokauppa – ovat kantaneet vuosikymmenten ajan, vaikka toimintaympäristö on ollut jatkuvassa murroksessa. Muutoksessa mukana pysyminen vaatii kykyä uudistua, ja jotta voi uudistua, pitää ymmärtää ympäröivää maailmaa.

“Menestys vaatii aitoa uteliaisuutta siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Havaintojen perusteella on myös osattava tehdä oikeita päätöksiä, että pärjää kilpailussa”, Helander sanoo.

Nykyajan kiihtynyt rytmi vaatii nopeampaa reagointia. Normaalissa strategiasuunnittelussa katsotaan Helanderin mukaan tällä hetkellä 3-4 vuoden päähän. Toimialojen sisällä kehitystyötä tehdään koko ajan ja uusia malleja ja toimintatapoja haetaan jatkuvasti myös ulkomailta.

“Maailma ei ole valmis, päinvastoin. Muutosvauhti vain nopeutuu. Globalisaation seurauksena ei voi olla hyvä kaikilla osa-alueilla. Pitää olla riittävän hyvä joissain”, Helander sanoo.

 

Koulutuksen tukeminen on yksi kulmakivistä

 

Liikesivistys on Keskolle Helanderin mukaan perustavaa laatua oleva asia. Yrityksellä on ollut Liikesivistysrahastossa lähes 25 vuoden ajan oma erikoisrahasto, jonka varoista tuetaan tukku- ja vähittäiskauppaa koskevaa tutkimusta ja täydennyskoulutusta. Myös Keskon itsensä kannalta motivoituneet, koulutetut ja ammattitaitoiset ihmiset ovat äärimmäisen tärkeitä.

“Se, että pärjäämme ja menestymme, lähtee ihmisistä. Kannustus ja tuki laaja-alaiseen opiskeluun ja kouluttautumiseen on ollut kantava ajatus vuosikymmenestä toiseen”, Helander sanoo.

Tällä hetkellä Keskolla menee paremmin kuin koskaan. Viimeisin tulos ylitti odotukset, ja kesällä Helsingin Kalasatamaan valmistunut uusi toimitalo K-Kampus rakennettiin Helanderin mukaan seuraavaksi sadaksi vuodeksi.

80-vuotisjuhlavuoden valmistelut ovat juuri alkamassa, ja aikomuksena on juhlia näkyvästi. Juhlavuoden kantavina teemoina ovat vastuullisuus ja Keskon rooli osana suomalaista yhteiskuntaa.

“Ainahan voi maalailla uhkakuvia. Todellisuus kuitenkin on se, ettei maailma ole koskaan ollut niin hyvä kuin nyt”, Helander sanoo.