Kevään 2019 PoDoCo-apurahat jaettu

Post Docs in Companies (PoDoCo) ohjelman kevään hakukierroksella 17 tohtoria on saanut apurahan yrityksissä tapahtuvaan post doc-tutkimukseen. Liikesivistysrahaston apurahan saivat:

DSc (Tech.) An Chen, 28 000 €
Nordic Health Care Oy:ssa suoritettavaan tutkimukseen “Realizing Value-based Healthcare (VBHC): A multi-site pilot of introducing a VBHC-enabling system into clinical care”

PhD Mikko Salminen, 28 000 €
Emooter Oy:ssa suoritettavaan tutkimukseen ”Engage! – Measuring and enhancing work engagement in real-time”

Poolin yhdeksän säätiön ja rahaston jakama summa kierroksen apurahoina on 0,49 milj. euroa. Lue lisää PoDoCo-poolin tutkijoiden ja yritysten yhteishankkeista (pdf).

PoDoCo-ohjelma tuo yhteen tohtorit ja yritykset rahoittamalla tohtoreiden ja yritysten yhteistyöprojekteja. PoDoCo-ohjelmaan voivat osallistua toimialariippumattomasti kaikki suomalaiset tai Suomessa liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja kaikki väitöskirjan vastikään tehneet tai lähiaikana väittelevät henkilöt.

PoDoCo-ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta, jossa kussakin jaetaan noin 17 apurahaa. Yhdeksän säätiötä ovat sijoittaneet PoDoCo-ohjelmaan noin 1 000 000 euroa vuodelle 2019. Ohjelman rahoittajasäätiöt ovat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Svenska Kulturfonden, Tekniikan Edistämissäätiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Liikesivistysrahasto, Paulon säätiö ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry. Ohjelman toteutuksesta vastaa DIMECC Oy.

Lisätietoa ohjelmasta ja kierroksen apurahoista PoDoCo-ohjelman kotisivuilta.