Kansainvälistä säätiöpäivää vietetään 1.10.

Säätiöpäivää vietetään 1.10. Euroopassa on 147 000 säätiötä, joiden osoittama tuki yleishyödyllisiin tarkoituksiin on vuosittain yhteensä 60 miljardia euroa.

Suomessa yhteiseksi hyväksi toimivat säätiöt ja rahastot ovat tärkeitä tukijoita tieteelle, taiteelle, kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Ne ovat kansalaisyhteiskunnan kivijalkaa, jotka myös lisäävät yhteiskuntamme resilienssiä kykenemällä reagoimaan nopeasti kriiseihin.

Liikesivistysrahasto on sadan vuoden ajan rakentanut rohkeasti tulevaisuutta myöntämällä apurahoja instituution visionääristen perustajien hengen mukaisesti. Rahaston pitkäjänteinen tuki kauppatieteellisen tutkimuksen ja liiketalouden koulutuksen hyväksi on ollut erityisen merkityksellistä yhteiskunnan murrosvaiheissa. Niin tässäkin ajassa.

#säätiötekoja

@saatiotrahastot
@liikesivistys