Apurahoja kauppatieteisiin 3,3 milj. euroa Liikesivistysrahastosta

Liikesivistysrahaston hallitus on 14.11. tehnyt päätöksen vuoden 2018 apurahoista

Kierroksella jaettiin apurahoina 3,31 miljoonaa euroa. Summa kattaa 30,7 % noin 10,8 miljoonan euron hakemussummasta. Apurahan sai yhteensä 354 hanketta. Painoalueista kierroksen suurimman painoarvon saivat digitaalisuus liiketoiminnan edistäjänä, toimialojen ja organisaatioiden uudistaminen sekä yrittäjyys.

Erityisesti väitöskirja- ja post doc -tutkimukseen kohdistuva Liikesivistysrahaston apurahabudjetti on neljä miljoonaa euroa vuodelle 2018. Budjetti sisältää Säätiöiden post doc -poolin sekä Post Docs in Companies ja Tutkijat maailmalle -ohjelmien sitoumukset. Rahasto tukee myös mm. 7–29-vuotiaiden nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia tarjoavaa Nuori Yrittäjyys ry:tä ja Skolar Awardia, joka on Slushin yhteydessä järjestettävä pitchaus-kilpailu kunnianhimoisille postdoc-tutkijoille.
Rahaston tuki tutkimukseen ja koulutukseen on ollut viime vuosina poikkeuksellisen runsasta; rahasto lahjoitti kymmenelle suomalaiselle yliopistolle vuosien 2016-2017 aikana kauppatieteisiin yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Katso apurahansaajat täältä.

Lämpimät onnittelut kaikille apurahansaajille!

HUOM! Apurahansaajat saavat myöntökirjeet muutaman päivän sisällä. Kielteisistä päätöksistä emme tiedota.