Hakukierros 2018

Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.-15.8.2018

Yleistä

Hakemus laaditaan Liikesivistysrahaston verkkosivujen sähköisessä apurahajärjestelmässä. Emme ota hakemuksia liitteineen vastaan sähköpostitse. Älä myöskään lähetä hakemustasi postitse. Hakemusjärjestelmä sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.8. klo 24 Suomen aikaa.

Apurahat myönnetään vuodelle 2019. Poikkeuksen muodostavat konferenssi- ja matka-apurahat, jotka voivat kohdistua jo 1.10.2018 alkaen. Edellytyksenä on vastuujärjestäjän hyväksymisilmoitus tai kutsukirje.

Apurahat julkistetaan marraskuun loppuun mennessä rahaston verkkosivuilla ja niistä tiedotetaan maakunnallisesti lehdistössä. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan saajille sähköpostitse. Myös konferenssi- ja matka-apurahoista, joita on mahdollista hakea matkoille 1.10. alkaen, päätetään ja tiedotetaan samaan aikaan.

Painoalueet

Apurahakierroksella sovelletaan rahaston hallituksen määrittelemiä linjauksia painoalueista. Painoalueille kuuluvat tutkimushankkeet ja muut hankkeet, jotka pitkällä aikavälillä avaavat uusia mahdollisuuksia Suomen talouden kasvun, yrittäjyyden ja liike-elämän tukemiseen. Painoalueet ovat:

 • digitaalisuus liiketoiminnan edistäjänä
 • yrittäjyys (mm. yrittäjyyskasvatus, tutkimuslähtöinen startupsisäinen yrittäjyys)
 • yritystoiminnan esteitä, normien identifioimista ja sääntelyä käsittelevät tutkimus- ja muut hankkeet
 • toimialojen ja organisaatioiden uudistamiseen keskittyvä tutkimus
 • yritysten johtaminen ja johtamiskoulutus
Erikoisrahastot

Erikoisrahastojen säännöissä esitettyjä kriteerejä noudattaen apurahoja voidaan myöntää erityisille hakijaryhmille. Hakija voi osoittaa hakemuksensa erikoisrahastolle vain seuraavissa tapauksissa:

Erkki Hämäläisen rahastosta myönnetään apurahoja tieto- ja palvelutalouden alan tutkimuksiin, ensisijaisesti 12 kk kestävän kokopäiväisen väitöskirja- tai post doc -tutkimuksen rahoitukseen. Lisäksi erikoisrahastosta voidaan myöntää apurahoja liike-elämässä uransa tehneille, jotka haluavat tulla tieteen pariin.

Kari Kaarnalahden opintorahastosta  tuetaan ensisijaisesti kansainväliseen myyntitaitoon johtavia opintoja ja opetusta sekä edistetään kaupallista osaamista ja taloudellista ajattelua. Lisäksi erikoisrahastosta voidaan tukea poikkitieteellistä täydennyskoulutusta. Apurahoja voidaan myöntää kansainvälisen myyntitaidon edistämiseksi esim. teknisen alan tutkinnon suorittaneille kaupallisiin opintoihin ja puolestaan kaupallisen alan tutkinnon suorittaneille teknisiin opintoihin. Apurahoja voidaan myöntää myös oppilaitoksille opintorahaston ensisijaista tarkoitusta toteuttaviin hankkeisiin.

Liiketalouden liiton rahastosta tuetaan Liiketalouden Liitto ry:n koulutustoiminnan ja sen jäsenten koulutusta.

SKO – Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry:n Juhlarahasto edistää liikesivistystä ja yrittäjyyttä Suomessa myöntämällä apurahoja koulutukseen ja tutkimukseen, kaupan ja kulttuurin alan opettajien ammatilliseen kehitykseen sekä kansainväliseen kanssakäymiseen.

Taloustoimittajien 50-vuotisjuhlarahastosta apurahoja voivat hakea Taloustoimittajat ry:n jäsenet oman alansa koulutus-, tutkimus- tai julkaisuhankkeisiin.

Apurahan hakeminen

Hakemuksen toimittaminen

Hakemus laaditaan sähköisessä apurahajärjestelmässä. Hakijan tulee ensin rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi. Hakulomakkeella valitaan tutkimusteema ja -ala sekä yksi käyttötarkoituksista:

 • Väitöskirja
 • Muu tieteellinen tutkimus (post doc)
 • Konferenssimatka
 • Tutkimusvierailu tai muu opintomatka
 • Konferenssin tai seminaarin järjestäminen
 • Ulkomainen tutkinto
 • Opetusaineiston valmistaminen
 • Muu käyttötarkoitus

Aikaisemmat myönnetyt apurahat tai muille rahastoille jätetyt vielä ratkaisemattomat hakemukset tulee mainita hakemuksessa. Hakemus liitteineen toimitetaan vain sähköisesti. Hakemusjärjestelmä sulkeutuu hakuajan päättyessä 15.8. klo 24 Suomen aikaa. Hakemuksen tekoa ei voi jatkaa eikä hakemusta lähettää enää järjestelmän sulkeuduttua.

Työn ohjaajan lausunto

Tutkimushankkeen ohjaavan professorin lausunto on tärkeä varsinkin haettaessa apurahaa väitöskirjatutkimukseen. Ohjaajan tulee toimittaa lausuntonsa sähköisessä lausuntojärjestelmässä viimeistään apurahahakukauden päättyessä 15.8. Lausunnon voi toimittaa myös etukäteen ja se voi olla suomeksi tai englanniksi. Myöhästyneitä lausuntoja ei voida ottaa huomioon.

Tarvittavat liitteet

Hakemukseen oheistetaan numerojärjestyksessä liitteet 1 – 3 ja mahdollisesti liite 4.

Liitteet:

 1. yhden sivun projektiesite (tutkimus- tai opintosuunnitelma ”pähkinänkuoressa” sisältäen kustannusarvion)
 2. ajantasainen, maksimissaan 3-5 sivun mittainen tutkimus- tai opintosuunnitelma, joka sisältää tutkimustavoitteiden ja -menetelmien lisäksi hankkeen arvioidun aikataulun ja rahoitussuunnitelman
 3. ansioluettelo (CV)
 4. hakemuksesta riippuen mahdollisesti yksi seuraavista:
 • konferenssin tai matkan kohdistuessa jo vuodelle 2018 (alk. 1.10.2018) vastuujärjestäjän hyväksymisilmoitus tai kutsukirje
 • yhden sivun väliraportti haettaessa jatkoapurahaa Liikesivistysrahaston jo tukemaan hankkeeseen (saavutetut tulokset ja jatkotavoitteet)
 • hankkeen kannalta erityisen oleellinen työ- tai koulutustodistus (liitteenä ei toimiteta perus-/jatkotutkintodistuksia).

Lue lisää hyvän hakemuksen tunnusmerkeistä: Miten laadin hyvän hakemuksen Liikesivitysrahastolle?