Muut erikoisrahastot

Hakukierros 1.6.─15.8.2022

Erikoisrahastojen sääntöjä ja rahasto-ohjesääntöä noudattaen apurahoja voidaan myöntää erityisille hakijaryhmille tai Liikesivistysrahaston sääntöjä suppeampiin määrätarkoituksiin. Apurahakierroksella hakija voi hakemusjärjestelmässä osoittaa hakemuksensa jollekin seuraavista erikoisrahastoista:

Automaattisen tietojenkäsittelyn tutkimusrahasto edistää useiden eri teknologiaratkaisujen mahdollistamia digitalisaatioratkaisuja kehittäviä tutkimushankkeita huomioiden TIVIA ry:n  (Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n) mahdollisesti esittämät näkemykset kohteesta tai rahoitettavasta tutkimusteemasta.

Liiketalouden Liitto LTA ry:n rahasto tukee Liiketalouden Liitto LTA:n koulutustoiminnan ja sen jäsenten koulutusta.

SKO ry:n juhlarahasto edistää liikesivistystä ja yrittäjyyttä Suomessa myöntämällä apurahoja koulutukseen ja tutkimukseen, kaupan ja kulttuurin alan opettajien ammatilliseen kehitykseen sekä kansainväliseen kanssakäymiseen.

Taloustoimittajien 50-vuotisjuhlarahastosta apurahoja voivat hakea Taloustoimittajat ry:n jäsenet oman alansa koulutus-, tutkimus- tai julkaisuhankkeisiin.

Teknisen Kaupan Liiton 100-vuotisjuhlarahasto tukee teknistä kauppaa edistävää tutkimusta ja koulutusta huomioiden Teknisen Kaupan Liitto ry:n mahdollisesti esittämät näkemykset kohteesta tai rahoitettavasta tutkimusteemasta.


Hakemukset arvioidaan myös yleisin hakukriteerein.