Määrätarkoitusrahastojen haut

Hakukierros 1.6.─15.8.2024

Erikoisrahastojen sääntöjä ja rahasto-ohjesääntöä noudattaen apurahoja voidaan myöntää erityisille hakijaryhmille tai Liikesivistysrahaston sääntöjä suppeampiin määrätarkoituksiin. Apurahakierroksella hakija voi hakemusjärjestelmässä osoittaa hakemuksensa jollekin seuraavista määrätarkoitusrahastoista:

Automaattisen tietojenkäsittelyn tutkimusrahasto edistää useiden eri teknologiaratkaisujen mahdollistamia digitalisaatioratkaisuja kehittäviä tutkimushankkeita huomioiden TIVIA ry:n  (Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n) mahdollisesti esittämät näkemykset kohteesta tai rahoitettavasta tutkimusteemasta.

Liiketalouden Liitto LTA ry:n rahasto tukee Liiketalouden Liitto LTA:n koulutustoiminnan ja sen jäsenten koulutusta.

Lyydia ja Heikki Rautiaisen rahasto tukee kaupallisten aineiden oppilaitosten ja liiketalouden koulutusta tarjoavien oppilaitosten, ensi sijassa Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien opintoja ja niitä tukevia tarkoituksia.

SKO ry:n juhlarahasto edistää liikesivistystä ja yrittäjyyttä Suomessa myöntämällä apurahoja koulutukseen ja tutkimukseen, kaupan ja kulttuurin alan opettajien ammatilliseen kehitykseen sekä kansainväliseen kanssakäymiseen.

Taloustoimittajien 50-vuotisjuhlarahastosta apurahoja voivat hakea Taloustoimittajat ry:n jäsenet oman alansa koulutus-, tutkimus- tai julkaisuhankkeisiin.

Teknisen Kaupan Liiton 100-vuotisjuhlarahasto tukee teknistä kauppaa edistävää tutkimusta ja koulutusta huomioiden Teknisen Kaupan Liitto ry:n mahdollisesti esittämät näkemykset kohteesta tai rahoitettavasta tutkimusteemasta.


Hakemukset arvioidaan myös yleisin hakukriteerein.