Muut erikoisrahastot

Hakukierros 1.6.─15.8.2021

Hakemuksen voi osoittaa myös yksittäiselle erikoisrahastolle, jossa hakijan tyypillisesti tulee täyttää lahjoittajan asettamat erityisiä kohderyhmiä määrittävät hakukriteerit. Hakemuksen voi sähköisellä hakemuslomakkeella osoittaa jollekin seuraavista erikoisrahastoista:

Liiketalouden Liitto LTA ry:n rahasto tukee Liiketalouden Liitto LTA:n koulutustoiminnan ja sen jäsenten koulutusta.

SKO ry:n juhlarahasto edistää liikesivistystä ja yrittäjyyttä Suomessa myöntämällä apurahoja koulutukseen ja tutkimukseen, kaupan ja kulttuurin alan opettajien ammatilliseen kehitykseen sekä kansainväliseen kanssakäymiseen.

Taloustoimittajien 50-vuotisjuhlarahastosta apurahoja voivat hakea Taloustoimittajat ry:n jäsenet oman alansa koulutus-, tutkimus- tai julkaisuhankkeisiin.

Teknisen Kaupan Liiton 100-vuotisjuhlarahasto tukee teknistä kauppaa edistävää tutkimusta ja koulutusta huomioiden Teknisen Kaupan Liitto ry:n mahdollisesti esittämät näkemykset kohteesta tai rahoitettavasta tutkimusteemasta.


Hakemukset arvioidaan myös yleisin hakukriteerein.