Usein kysytyt kysymykset

Kuka voi hakea apurahaa?

Tuemme erityisesti väitöskirja- ja post doc -vaiheen tutkimusta. Apurahoja myönnetään pääasiassa suomalaisille tutkijoille ja tutkimusryhmille sekä kotimaisille yhteisöille. Myös ulkomaalaiset tutkijat voivat hakea apurahaa, mutta selkeä yhteys suomalaiseen yliopistoon on oltava olemassa, tutkimusyhteistyötä suomalaisen akateemisen yhteisön kanssa tai erityisen hyvät perustelut siitä, miten tutkimus voi hyödyttää suomalaista liike-elämää. Lue huolella apurahakierroksen hakuilmoitus!

Erikoisrahastot voivat myöntää apurahoja sääntöjensä mukaisesti myös erityisille hakijaryhmille, ks. tarkemmin täältä.

Miten apurahaa haetaan?

Apurahaa haetaan aina sähköisessä järjestelmässä. Luo itsellesi käyttäjätunnus ja ota se talteen. Tarvitset samaa tunnusta apurahan nostamiseen, jos sinulle myönnetään apuraha. Ennen kuin haet, muista lukea ohjeet tarkkaan!

Ovatko työryhmän apurahat henkilökohtaisia apurahoja tutkijaryhmän jäsenille?

Kaikki työryhmien apurahat ovat saajilleen henkilökohtaista apurahatuloa. Tutkimusryhmän johtaja hankkeen vastuuhenkilönä vastaa osituksista ryhmän jäsenille hyväksytyn tutkimus- ja rahoitussuunnitelman mukaan. Kahden henkilön tutkimusryhmälle myönnetty apuraha ilmoitetaan kummankin nimellä. Maksatusta ei voi siirtää Y-tunnukselle.

Lue lisää Melan julkaisemista työryhmän vetäjän ohjeista.

Voinko aloittaa apurahan nostamisen heti, kun olen saanut tiedon myönnöstä?

Pääsääntöisesti apuraha on tarkoitettu seuraavan vuoden työskentelyyn. Eli hakiessasi apurahaa vuoden 2018 hakukierroksella, haet sitä vuoden 2019 työskentelyyn. Apuraha myönnetään kerrallaan yhdeksi vuodeksi.

Sain apurahan, mutta minulle on tarjottu määräaikaista työpaikkaa. Miten apurahalleni käy?

Ei hätää. Ota meihin yhteyttä: apurahat@lsr.fi ja kerro tilanteestasi. Apurahan nostoa voi viivästyttää. Kuten myöntökirjeessäkin sanotaan, apurahan nostaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa myöntöpäivämäärästä.
Samoin, jos olet jo ehtinyt aloittaa nostamisen, voimme keskeyttää apurahasi maksamisen. Apurahasi odottaa ja voit jatkaa nostamista, kun määräaikainen pestisi päättyy.
Onnea työpaikasta!

Voinko nostaa apurahaa palkkatyöskentelyn ohella?

Liikesivistysrahaston apurahat ovat yleisesti ottaen kokopäiväiseen työskentelyyn, mutta palkkatyöskentely ei sellaisenaan ole este apurahan saamiselle. Apurahat myönnetään hakemuksesta ja kriteereihin sisältyvät kaikki työskentelystä lomakkeella annettavat tiedot.

Lue myös tämän sivun vastaus kysymykseen: “Kuinka paljon apurahan ohella saa tehdä palkkatyötä”?

Haluan hakea matka-apurahaa konferenssiin, joka on jo lokakuussa. Onko tämä mahdollista ja milloin saan päätöksen?

Voit hakea apurahaa matkaasi varten. Ota kuitenkin huomioon, että myös matka-apurahoista tiedotetaan samaan aikaan kuin työskentelyapurahoista; ajankohta on marraskuun loppu – joulukuun puoliväli. Eli kohdallasi päätös tulee vasta jälkikäteen, ja se voi olla myös kielteinen.

Opiskelen KTM-tutkintoa, voinko hakea apurahaa?

Maisterin tutkinnot luetaan kuuluvaksi perustutkintoihin, ja perustutkintoihin emme myönnä apurahoja.

Miksi en saanut apurahaa?

LSR ei perustele kielteisiä päätöksiä. Useimmiten kuitenkin apurahahakemuksen hylkäämisen perusteena on liian ylimalkainen hakemus tai väärin täytetty hakemus. Ole siis tarkka täyttäessäsi hakemusta ja lue ohjeet ennen kuin aloitat. 

Voiko kielteisestä apurahapäätöksestä valittaa?

Ei voi.

Onko apurahan maksatuspyyntöön liittyvä "tällä lomakkeella sitoudut" -kohta edellyttämänne sitoumuslomake, vai onko teillä erillinen lomake, joka tulisi täyttää?

Meillä ei ole erillistä sitoumuslomaketta, joten tuo maksatuspyyntöön liittyvä sitoutuminen riittää.

Voiko apurahahakemusta kohdistaa muualle kuin painoalueille?

Voit myös itse ehdottaa omaa painotusta. Katso hakulomakkeen kohta “Painoalue” ja valitse sieltä kohta “Ei painoaluetta/Muu, määrittele”
Lisätietoa painoalueista löydät verkkosivujemme Apurahat-osiosta sekä uutissivultamme ja blogeistamme.

Kuinka paljon apurahan ohella saa tehdä palkkatyötä? Onko teillä määriteltynä suuntaa antavia prosenttiosuuksia kokonaistyöajasta?

Apurahan hakulomakkeella on useampi kysymys palkkatyöstä apurahakaudella. Haarukointi on alle 15 h/vko, 15-30 h/vko ja  yli 30 h/vko. Tämän lisäksi kysymykset koskevat palkkatyön ja apurahatyöskentelyn tarkoituksia, ja apurahatyöskentelystä koituvia kuluja.

Mikäli työtilanteesi muuttuu apurahakaudella, ole yhteydessä rahaston toimistoon: apurahat@lsr.fi

Jos haen apurahaa työskentelyapurahan lisäksi konferenssimatkaa varten, haluatteko myös silloin liitteenä projektiesitteen ja tutkimus- ja rahoitussuunnitelman?

Kyllä. Jos väitöskirja- tai post doc-tutkijana haet apurahaa konferenssimatkaan erikseen työskentelyapurahan lisäksi,  tutkimus- ja rahoitussuunnitelma liitteenä voi lisäksi olla sama kuin työskentelyapurahan liite. Sitä voi päivittää niin, että kyseisen konferenssimatkan merkitys ja hyödyt oman tutkimuksesi kannalta korostuvat, mutta tehokkaimmin nämä saa näkyväksi yhden sivun projektiesitteessä (viitaten koko hankkeen tutkimussuunnitelma). Myös  arvioinnin kannalta tutkimussuunnitelma liitteenä on hyvä asia. Yhden sivun projektiesite (A4) on ensimmäinen liite ja edellä kuvatun lisäksi siinä on tavallisesti esitelmän abstrakti tai sen lyhennelmä ja tiivistelmä konferenssimatkan budjetista.

Miten tutkimusryhmän yhteiset kulut ja aputyövoiman palkka ilmoitetaan ja maksetaan?

Ryhmän yhteiset kulut poikkeavat työskentelyapurahoihin sisällytetyistä kuluista, kuten kirjallisuus- ja aineistohankinnat ja konferenssien matka- ja ilmoittautumiskulut. Hakemuslomakkeen budjettierittelystä käyvät ilmi tutkijoiden työskentelyapurahaosuudet ja niistä koituvat kulut sekä ryhmän yhteiset kulut. Laitoksen osallistumisesta hankkeeseen ei ole käytössä yleiskustannuslisiä tai yliopistokompensaatiota. Erityisesti 3v-tutkimusryhmien kohdalla olennaisia ryhmän yhteisiä kuluja voivat olla:

– aputyövoima
– matkakulut
– työvälineet ja laitteet
– materiaalit ja palvelut
– projektinhallinta

Tutkimusryhmän hakemuksesta vastaa ryhmän johtaja (Principal Investigator), joka myös vastaa myöntöpäätöksen jälkeen mahdollisesta apurahan osituksesta ryhmän jäsenten kesken. Aputyövoimaa palkattaessa tulee noudattaa verottajan ohjeita ja käyttää esim. palkka.fi palvelua.

Mitä tarkoittaa hakukriteerinä ”saman organisaation palveluksessa olevat tutkijat”?

Kriteerin mukaan apurahakierroksella ei käsitellä konsortiohakemuksia. Tutkimusryhmän johtaja (PI) hakemuksesta vastuullisena henkilönä edustaa hankkeen host-organisaatiota. Apurahatutkijat voivat olla lähtöisin myös useammasta organisaatiosta, mutta heidän tulee selkeästi kuulua PI:n tutkimusryhmään. Tutkimus- ja rahoitussuunnitelma on olennaista tietoa jäsenten sidoksista.

Ks. myös tämän sivun vastaukset kysymyksiin:

“Ovatko työryhmän apurahat henkilökohtaisia apurahoja tutkijaryhmän jäsenille?”

“Miten tutkimusryhmän yhteiset kulut ja aputyövoiman palkka ilmoitetaan ja maksetaan?”