Apurahakierros 2024

Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.─15.8.2024

Liikesivistysrahasto on 105 vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Suomen talouskasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen ovat Liikesivistysrahaston tukemien hankkeiden läpileikkaavia tavoitteita. Apurahoja kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä yhteisöt. Apurahanhakijan tausta voi olla myös muulta kuin liiketalouden alalta ja edustaa uusia tieteenrajat ylittäviä näkökulmia. 

Apurahakauden temaattinen erikoishanke on Suomen kilpailukyvyn kehittämiselle tärkeä kehityskohde Innovaatiot, kaupallistaminen ja kasvu, jossa myönnettävät apurahat voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Tutkimusryhmien hakemuksista voidaan myöntää kolmivuotisia apurahoja. Erikoisrahastojen sääntöjen puitteissa tukea myönnetään myös lahjoittajien erikseen nimeämille hakijaryhmille.

Katso lisätiedot:

Apurahojen käyttötarkoitukset

Yksityishenkilöt ja työryhmät voivat hakea työskentelyapurahoja väitöskirjaan tai väitöskirjan jälkeiseen tutkimukseen. Tutkimusryhmä erillisenä käyttötarkoituksena sisältää apurahalla työskentelevät väitöskirja- ja post doc -tutkijat. Työskentelyn lisäksi apurahaa voi hakea yhteen konferenssimatkaan erillisellä hakemuksella.

Muu käyttötarkoitus: Kannustamme kansainvälisen tutkimuskonsortion / -verkoston rakentamiseen, erityisesti tutkijoiden ja tutkimusryhmien kansainvälisen yhteistyön kautta. 

Yhteisöt voivat hakea kohdeapurahoja konferenssien järjestämiseen tai muuhun hakemuksessa nimettävään kohteeseen.

Apurahakauden pituus

Apurahat myönnetään vuonna 2025 suoritettaville hankkeille työskentelyyn tai kohde- eli kuluapurahoina. Henkilökohtaisten apurahojen työskentelykaudet ovat 4–12 kuukautta. Tutkimusryhmien haku on 36 kuukauden pituiselle apurahakaudelle 1.1.2025─31.12.2027. Tutkimusryhmän PI ilmoittaa kolmivuotiselle kaudelle suunnittelut jäsenten työskentelyosuudet, joiden kestot ovat 12–36 kuukautta. Kohdeapurahoihin sisältyvät konferenssimatkat, konferenssien ja seminaarien järjestämiset ja tutkimusvierailut voivat tapahtua jo 1.10.2024 alkaen.