Apurahakierros 2022

Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.─15.8.2022

Liikesivistysrahasto on yli sadan vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Tulevaisuusorientoituneisuus on vahvasti läsnä apurahatoiminnassamme. Rahasto rakentaa tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palveleviksi.

Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä yhteisöt. Tutkimusryhmien hakemuksista voidaan myöntää kolmivuotisia apurahoja.

PAINOALUEET

Liikesivistysrahaston 2022 apurahatoiminnan painoalueet heijastavat nykyistä toimintaympäristön murrosta. Painoalueet liittyvät toisiinsa ja niiden läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen. Kierroksen 2022 painoaluemuotoilut sisältävät ajankohtaisia teemoja, kuten turvallisuusympäristön ja globaalin kauppapolitiikan äkilliset muutokset, liiketoiminnan vihreä siirtymä ja rahoituksen merkitys aloittavien yritysten toiminnassa. Tutkijoita kannustetaan uraauurtavien tutkimusten tekemiseen ja uusien aineistojen ja tietokantojen kokoamiseen ja hankintaan, tavoitteena tutkimuksen integroituminen innovaatioekosysteemeihin.

Liikesivistysrahaston valtuuskunnan vahvistamat 2022 apurahatoiminnan painoalueet ovat:

  • Datatalous
  • Johtamisen osaaminen
  • Liiketoiminnan uudistaminen
  • Tulevaisuuskestävä ympäristö
  • Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu

Lue lisää: Liikesivistysrahaston painoalueet 2022

Tutkimusalasta tai aiheesta riippuen apurahahakemuksen voi osoittaa Liikesivistysrahaston erikoisrahastolle. Näihin sisältyvät painoalueita täydentävät määrätarkoituspoolit. Kierroksen 2022 määrätarkoituspooleja ovat ”Globaali kauppa”, ”Johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen” sekä ”Metsä-, bio- ja kiertotalous”.

Tutustu apurahakierroksen hakukriteereihin ja -ohjeisiin.

APURAHAKAUDEN KESTO

Apurahat myönnetään vuonna 2023 suoritettaville hankkeille, joille yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt voivat hakea 4─12 kuukauden pituisia apurahakausia. Tutkimusryhmien haku on 36 kuukauden pituiselle apurahakaudelle 1.1.202331.12.2025. Kohdeapurahojen piiriin kuuluvat konferenssimatkat, konferenssien ja seminaarien järjestämiset ja tutkimusvierailut voivat tapahtua jo 1.10.2022 alkaen.

KUKA VOI HAKEA APURAHAA JA MIHIN?

Liikesivistysrahaston apurahat ovat pääosin työskentelyapurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöskirjan jälkeiseen (post doc) tutkimukseen. Lisäksi myönnetään kohdeapurahoja konferenssimatkaan, tutkimusvierailuun tai muuhun opintomatkaan, konferenssin järjestämiseen tai muuhun nimettyyn tarkoitukseen. Hakemuksia voivat jättää yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä kotimaiset organisaatiot. Apurahan hakijan tulee olla sidoksissa suomalaiseen korkeakouluun tai oppilaitokseen. Hakijan koulutustausta voi olla myös muulta kuin kauppatieteistä ja edustaa uusia poikkitieteellisiä näkökulmia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (Yamk) suorittanut henkilö voi hakea apurahaa väitöskirjatutkimukseen. Jos hakija on kahden tai useamman organisaation yhteishanke/verkosto, hakemuksessa on oltava haetulla apurahalla työskentelevä henkilö.

Painoalue on valinnainen hakemuskriteeri. Kierroksella käsitellään erikoisrahastojen sääntöjä noudattaen hakemuksia myös erityisiltä kohderyhmiltä. Lahjoittajien asettamien tarkoitusten toteutumista ja apurahoina kohdennettavan tuen vaikuttavuutta tehostavat kierroksella hakuun avatut määrätarkoituspoolit. Ulkomaalaisen hakijan on osoitettava selkeä yhteys suomalaiseen yliopistoon, tutkimusyhteistyö suomalaisen akateemisen yhteisön kanssa tai erityisen hyvät perustelut, miten tutkimus voi hyödyttää suomalaista liike-elämää. 

Apurahoja myönnetään suomalaisiin yliopistoihin ja oppilaitoksiin sidoksissa oleville tutkijoille, tutkimus- ja työryhmille sekä yhteisöille. Kahden tai useamman organisaation yhteistyöhankkeessa/verkostossa hankkeen tulee sisältää henkilön tutkimustyöskentelyä haettavalla apurahalla. 

Apurahoja ei myönnetä perustutkintojen, kuten ekonomi-, tradenomi- ja KTM-tutkintojen suorittamiseen eikä MBA-tutkintoihin. Kotimaisiin perustutkintoihin sisällytettävät vaihto-opinnot, yksittäiset kurssit ja tutustumis- tai harjoittelumatkat eivät myöskään ole apurahojen käyttökohteita. Jälkimmäisiä voidaan yhteisöhankkeina poikkeuksellisesti ottaa harkintaan suunnitelman laadukkuuden pohjalta.

Tutustu huolella Liikesivistysrahaston painoalueisiin ja apurahojen hakuohjeisiin. Luo hyvissä ajoin käyttäjätunnus apurahajärjestelmään ja tutustu huolella hakemuslomakkeisiin (1.6.15.8.2022).

Apurahat julkistetaan marras-joulukuussa 2022 rahaston verkkosivuilla ja niistä ilmoitetaan saajille sähköpostitse.