Apurahakierros 2021

Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.─15.8.2021

Liikesivistysrahasto on yli sadan vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Tulevaisuusorientoituneisuus on vahvasti läsnä apurahatoiminnassamme. Rahasto rakentaa tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palveleviksi.

Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä yhteisöt. Tutkimusryhmien hakemuksista voidaan myöntää kolmivuotisia apurahoja.

PAINOALUEET

Liikesivistysrahaston 2021 apurahatoiminnan painoalueet heijastavat nykyisen toimintaympäristön murrosta. Painoalueet liittyvät toisiinsa ja niiden läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen. Tutkijoita kannustetaan uraauurtavien tutkimusten tekemiseen ja uusien aineistojen ja tietokantojen kokoamiseen ja hankintaan, tavoitteena tutkimuksen integroituminen innovaatioekosysteemeihin.

Liikesivistysrahaston valtuuskunnan vahvistamat 2021 apurahatoiminnan painoalueet ovat:

  • Datatalous
  • Johtamisen osaaminen
  • Liiketoiminnan uudistaminen
  • Tulevaisuuskestävä ympäristö
  • Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu

Katso lisätiedot painoalueista.

Tutkimusalasta tai aiheesta riippuen hakemus voidaan osoittaa erikoisrahastolle. Kierroksella 2021 näihin sisältyvät painoalueita täydentävät määrätarkoituspoolit Globaali kauppa ja Metsä-, bio- ja kiertotalous.

Tutustu apurahakierroksen hakukriteereihin ja -ohjeisiin.

APURAHAKAUDEN KESTO

Apurahat myönnetään pääsääntöisesti vuonna 2022 suoritettaville hankkeille. Yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt voivat hakea 4─12 kuukauden pituisia apurahakausia. Tutkimusryhmien haku on 36 kuukauden pituiselle apurahakaudelle 1.1.202231.12.2024. Hakukohteina konferenssimatkat ja tutkimusvierailut voivat ajoittua jo alkaen 1.10.2021.

KUKA VOI HAKEA APURAHAA JA MIHIN?

Liikesivistysrahaston apurahat ovat pääosin työskentelyapurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöskirjan jälkeiseen (post doc) tutkimukseen. Lisäksi myönnetään kohdeapurahoja konferenssimatkaan, tutkimusvierailuun tai muuhun opintomatkaan, konferenssin järjestämiseen tai muuhun nimettyyn tarkoitukseen. Hakemuksia voivat jättää yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä kotimaiset organisaatiot. Apurahan hakijan tulee olla sidoksissa suomalaiseen korkeakouluun tai oppilaitokseen. Hakijan koulutustausta voi olla muulta kuin kauppatieteistä ja edustaa uusia poikkitieteellisiä näkökulmia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (Yamk) suorittanut henkilö voi hakea apurahaa väitöskirjatutkimukseen. Jos hakija on kahden tai useamman organisaation yhteishanke/verkosto, hakemuksessa on oltava haetulla apurahalla työskentelevä henkilö.

Painoalue on valinnainen hakemuskriteeri. Kierroksella käsitellään erikoisrahastojen sääntöjä noudattaen hakemuksia myös erityisiltä kohderyhmiltä. Lahjoittajien asettamien tarkoitusten toteutumista ja apurahoina kohdennettavan tuen vaikuttavuutta tehostavat kierroksella hakuun avatut määrätarkoituspoolit. Ulkomaalaisen hakijan on osoitettava selkeä yhteys suomalaiseen yliopistoon, tutkimusyhteistyötä suomalaisen akateemisen yhteisön kanssa tai erityisen hyvät perustelut siitä, miten tutkimus voi hyödyttää suomalaista liike-elämää. 

Apurahoja myönnetään suomalaisiin yliopistoihin ja oppilaitoksiin sidoksissa oleville tutkijoille, tutkimus- ja työryhmille sekä yhteisöille. Kahden tai useamman organisaation yhteistyöhankkeessa/verkostossa hankkeen tulee sisältää henkilön tutkimustyöskentelyä haettavalla apurahalla. 

Apurahoja ei myönnetä perustutkintojen, kuten ekonomi-, tradenomi- ja KTM-tutkintojen suorittamiseen eikä MBA-tutkintoihin. Kotimaisiin perustutkintoihin sisällytettävät vaihto-opinnot, yksittäiset kurssit ja tutustumis- tai harjoittelumatkat eivät myöskään ole apurahojen käyttökohteita. Jälkimmäisiä voidaan yhteisöhankkeina poikkeuksellisesti ottaa harkintaan suunnitelman laadukkuuden pohjalta.

Tutustu huolella Liikesivistysrahaston painoalueisiin ja apurahojen hakuohjeisiin, jotka avautuvat 1.6. mennessä. Luo hyvissä ajoin käyttäjätunnus apurahajärjestelmään ja tutustu huolella hakemuslomakkeisiin (1.6.15.8.2021).

Apurahat julkistetaan marras-joulukuussa 2021 rahaston verkkosivuilla ja niistä ilmoitetaan saajille sähköpostitse.