Apurahakierros 2020

Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.─15.8.2020

Vuonna 1919 perustettu Liikesivistysrahasto on sadan vuoden ajan toiminut kauppatieteellisen tutkimuksen ja osaamisen suunnanantajana. Rahasto rakentaa tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen väyliä myös käytännön liike-elämää palveleviksi.

Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä yhteisöt. Tutkimusryhmillä on mahdollisuus hakea kolmivuotista apurahaa.

Apurahakierroksen painoalueiden läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen. 

PAINOALUEET 2020

Apurahakierroksella sovelletaan Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n valtuuskunnan vahvistamia linjauksia painoalueista:

  • Datatalous
  • Liiketoiminnan uudistaminen
  • Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu
  • Tulevaisuuskestävä ympäristö
  • Johtamisen osaaminen

Liikesivistysrahaston painoalueet linkittyvät toisiinsa ja heijastavat nykyisen toimintaympäristön murrosta. Läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen.

Lue lisää vuoden 2020 painoalueista.

Kierroksen uutena avauksena hakemuksen voi osoittaa erikoisrahastoista muodostetulle poolille. Määrätarkoituspoolit täydentävät painoalueita käsittäen useita, tyypillisesti tieteen- tai toimialojen mukaan määriteltyjä käyttötarkoituksia. Poolien aihealueita ovat globaali kauppa, johtajuus ja yritysten johtaminen sekä kiertotalous ja kestävä kehitys.

Apurahakauden kesto

Apurahat myönnetään vuonna 2021 suoritettaville hankkeille. Poikkeuksia ovat konferenssimatkat ja tutkimusvierailut, jotka voivat kohdistua 1.10.2020─31.12.2021 väliselle ajalle. Tutkimusryhmät voivat hakea apurahaa kolmivuotiselle kaudelle 2021─2023 sekä vuodelle 2021 ajoittuviin 4─12 kk:n pituisiin hankkeisiin.

Lue lisää kolmivuotisen hankkeen hakukriteereistä.

Kuka voi hakea apurahaa ja mihin?

Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimusryhmät ja yhteisöt. Apurahan saajan aiempi koulutus voi olla myös muulta kuin liiketalouden alalta ja edustaa uusia tieteenrajat ylittäviä näkökulmia. Liikesivistysrahaston apurahat ovat suurimmaksi osaksi työskentelyapurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöskirjan jälkeiseen (post doc) tutkimukseen. Apurahaa voi hakea myös konferenssimatkaan, tutkimusvierailuun, konferenssin järjestämiseen tai muihin nimettyihin käyttötarkoituksiin.

Apurahoja myönnetään suomalaisiin yliopistoihin ja oppilaitoksiin sidoksissa oleville tutkijoille ja tutkimusryhmille sekä kotimaisille yhteisöille. Kahden tai useamman organisaation yhteistyöhankkeessa/verkostossa hankkeen tulee sisältää henkilön apurahatyöskentelyä. Yamk-tutkinnon suorittaneet voivat hakea apurahaa väitöskirjatutkimukseen. Ulkomaalaisilla hakijoilla on oltava selkeä yhteys suomalaiseen yliopistoon, tutkimusyhteistyötä suomalaisen akateemisen yhteisön kanssa tai erityisen hyvät perustelut siitä, miten tutkimus voi hyödyttää suomalaista liike-elämää.

Apurahakierroksella vastaanotetaan erikoisrahastojen sääntöjä noudattaen hakemuksia myös erityisiltä kohderyhmiltä. Lahjoittajien asettamien tarkoitusten toteutumista ja Liikesivistysrahaston apurahoina kohdennettavan tuen vaikuttavuutta tehostavat lisäksi määrätarkoituspoolit.

Apurahoja ei myönnetä perustutkintojen, kuten ekonomi-, tradenomi- ja KTM-tutkintojen suorittamiseen eikä MBA-tutkintoihin. Kotimaisiin perustutkintoihin sisällytettävät vaihto-opinnot, yksittäiset kurssit ja tutustumis- tai harjoittelumatkat eivät myöskään ole apurahojen käyttökohteita. Jälkimmäisiä voidaan yhteisöhankkeina poikkeuksellisesti ottaa harkintaan suunnitelman laadukkuuden pohjalta.

Tutustu erityisen huolella: