Erikoisrahastohaut

Liikesivistysrahaston apurahakierros 2020

Vuoden 2020 apurahakierroksella hakemuksen voi osoittaa erikoisrahastoista muodostetulle poolille. Liikesivistysrahaston painoalueita täydentävillä määrätarkoituspooleilla pyritään tehostamaan lahjoittajien asettamien tarkoitusten toteutumista ja kohdennettavan tuen vaikuttavuutta apurahahankkeissa. Hakemuksen voi osoittaa myös jollekin kierroksella erikseen mainituista erikoisrahastoista.

Määrätarkoituspoolit tuovat temaattisesti yhteen useita lahjoittajien asettamia, tyypillisesti tieteen- tai toimialaa lähellä olevia määrätarkoituksia. Kierroksen hakukriteereissä näitä vastaavat erityisesti pooleihin valitut JEL-luokittelut. Hakemuksen voi osoittaa myös yksittäiselle erikoisrahastolle, jossa hakijan tyypillisesti tulee täyttää lahjoittajan asettamat erityisiä kohderyhmiä määrittävät hakukriteerit. Erikoisrahastoihin liittyvät valinnat tehdään sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakemuksen voi osoittaa kerrallaan vain yhteen määrätarkoituspooliin tai erikoisrahastoon.

Määrätarkoituspoolit

Hakukierros 1.6. ─15.8.

GLOBAALI KAUPPA

Kansainvälistä kaupankäyntiä harjoitetaan dynaamisten verkostojen ja ihmisten, hyödykkeiden ja tiedon virtojen kautta. Kauppa helpottaa hyödykkeiden ja käytäntöjen vaihtoa, johon arvoketjut, globaalit kauppiaat ja hyödykkeet liittyvät monin eri tavoin. Liiketalouden lähestymistavat sisältäen esim. logistiikan, kauppapolitiikan ja kaupallisen merenkulun painotuksia tuovat uutta näkemystä ja tietoa globaalin kaupan merkityksestä talouskasvun luomisessa ja hyödykkeiden maailmankaupassa.

 • Ulkomaankauppa, tuonti- ja vientikauppa
 • JEL-luokat:
  • F1 Trade
  • F2 International Factor Movements and International Business
  • F4 Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance
  • F6 International economics
  • L81 Retail and Wholesale Trade, e-Commerce
  • L91 Transportation: General
  • O24 Trade Policy • Factor Movement Policy • Foreign Exchange Policy
  • Q17 Agriculture in International Trade

JOHTAJUUS JA LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN

Nykyiset organisaatiot tarvitsevat vastuullisen, tehokkaan ja vahvan näkemyksen siitä, miten liiketoimintaa ja organisaatioita johdetaan paikallisesti ja kansainvälisesti. Johtamistaidot ja -standardit, osaaminen ja tiedonvaihto sekä liiketoimintakäytäntöjen uudistaminen yksityisissä yrityksissä ja julkisyhteisöissä sekä säilyttävät että luovat uusia taloudellisia ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia.

 • Kansainvälinen liikkeenjohto, kaupan johtajakoulutus, tietotekniikan soveltaminen ja tiedolla johtaminen
 • JEL-luokat:
  • M10 Business Administration and Management: General
  • M12 Personnel Management, Excecutives; Excecutive Compensation
  • M15 IT Management
  • M16 International Business Administration
  • M54 Labor Management

KIERTOTALOUS JA KESTÄVÄ KEHITYS

Kiertotalous ja siihen liittyvät yrittäjyysekosysteemit muodostavat kasvavan alan, jossa taloudelliset ja ekologisen arvot yhdistyvät kestävän kehityksen liiketoimintakäytännöiksi. Kiertotalouteen osallistuvat sidosryhmät tarjoavat ratkaisuja luonnonvarojen ehtymiseen ja ympäristön pilaantumiseen. Uudet asenteet ja käyttäytymiset tarvitsevat uusia liiketoimintamalleja ja prosesseja sekä uusia kumppanuuksia, jotka luovat ja tukevat kiertotaloutta samalla kun ne ovat taloudellisesti kannattavia ja kilpailukykyisiä.

 • Kierrätysala, kiertotalous, kestävä kehitys
 • JEL-luokat:
  • Q00 General
  • Q01 Sustainable Development
  • M14 Corporate Culture • Diversity • Social Responsibility
  • O14 Industrialization • Manufacturing and Service Industries • Choice of Technology
  • O35 Social Innovation

Hakemukset arvioidaan myös yleisin hakukriteerein.

Muut erikoisrahastohaut

Hakukierros 1.6.─ 15.8.

Liikesivistysrahaston apurahoja voidaan myöntää erikoisrahastojen sääntöjä ja rahasto-ohjessääntöä noudattaen myös erityisille hakijaryhmille tai Liikesivistysrahaston sääntöjä suppeampiin tarkoituksiin. Apurahakierroksella hakija voi hakemusjärjestelmässä osoittaa hakemuksensa jollekin seuraavista erikoisrahastoista:

Liiketalouden Liitto LTA ry:n rahasto tukee Liiketalouden Liitto LTA:n koulutustoiminnan ja sen jäsenten koulutusta.

SKO – Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry:n Juhlarahasto edistää liikesivistystä ja yrittäjyyttä Suomessa myöntämällä apurahoja koulutukseen ja tutkimukseen, kaupan ja kulttuurin alan opettajien ammatilliseen kehitykseen sekä kansainväliseen kanssakäymiseen.

Taloustoimittajien 50-vuotisjuhlarahastosta apurahoja voivat hakea Taloustoimittajat ry:n jäsenet oman alansa koulutus-, tutkimus- tai julkaisuhankkeisiin.

Teknisen Kaupan Liiton 100-vuotisjuhlarahasto tukee teknistä kauppaa edistävää tutkimusta ja koulutusta huomioiden Teknisen Kaupan Liitto ry:n mahdollisesti esittämät näkemykset kohteesta tai rahoitettavasta tutkimusteemasta.


Hakemukset arvioidaan myös yleisin hakukriteerein.