Hakukierros 2019

Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.-15.8.2019

Vuonna 1919 perustettu Liikesivistysrahasto on sadan vuoden ajan toiminut kauppatieteellisen tutkimuksen ja osaamisen suunnanantajana. Juhlavuotensa kunniaksi Liikesivistysrahasto jakaa vuonna 2019  yhteensä viisi miljoonaa euroa apurahoina kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen. Apurahakierroksen uudistetuilla painoalueilla tuetaan erityisesti tulevaisuusorientoitunutta, nykyisen toimintaympäristön murrokseen liittyvää tutkimusta. Tutkimusryhmillä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus hakea kolmivuotista apurahaa.

Painoalueet 2019

Apurahakierroksella sovelletaan Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n valtuuskunnan vahvistamia linjauksia vuoden 2019 painoalueista:

  • Datatalous
  • Liiketoiminnan uudistaminen
  • Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu
  • Tulevaisuuskestävä ympäristö
  • Johtamisen osaaminen

Liikesivistysrahaston painoalueet linkittyvät toisiinsa ja heijastavat nykyisen toimintaympäristön murrosta. Läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen.

Lue lisää vuoden 2019 painoalueista.

Apurahakauden kesto

Apurahat myönnetään vuodelle 2020. Poikkeuksia ovat konferenssimatkat ja tutkimusvierailut, jotka voivat kohdistua 1.10.2019-31.12.2020 väliselle ajalle. Lisäksi kierroksen uutena avauksena tutkimusryhmät voivat hakea apurahaa kolmivuotiselle kaudelle 2020-2022. Tutkimusryhmät voivat edelleen hakea apurahoja myös 4-12 kk pituisiin hankkeisiin ajoittuen vuodelle 2020.

Lue lisää kolmivuotisen hankkeen hakukriteereistä.

Kuka voi hakea apurahaa ja mihin?

Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimusryhmät ja yhteisöt. Apurahan saajan aiempi koulutus voi olla myös muulta kuin liiketalouden alalta ja edustaa uusia tieteenrajat ylittäviä näkökulmia. Liikesivistysrahaston apurahat ovat suurimmaksi osaksi työskentelyapurahoja väitöskirjatutkimukseen ja väitöskirjan jälkeiseen (post doc) tutkimukseen. Apurahaa voi hakea myös konferenssimatkaan, tutkimusvierailuun, konferenssin järjestämiseen tai muihin nimettyihin käyttötarkoituksiin.

Apurahoja myönnetään pääasiassa suomalaisille tutkijoille ja tutkimusryhmille sekä kotimaisille yhteisöille. Kahden tai useamman organisaation yhteistyöhankkeessa haettavaan apurahaan tulee sisältyä myös henkilökohtaista apurahatyöskentelyä. Erikoisrahastojen sääntöjen mukaisesti kierroksella vastaanotetaan myös erityisten kohderyhmien hakemuksia. Yamk-tutkinnon suorittaneet voivat hakea apurahaa väitöskirjatutkimukseen. Ulkomaalaisilla hakijoilla on oltava selkeä yhteys suomalaiseen yliopistoon, tutkimusyhteistyötä suomalaisen akateemisen yhteisön kanssa tai erityisen hyvät perustelut siitä, miten tutkimus voi hyödyttää suomalaista liike-elämää.

Erikoisrahastojen sääntöjen mukaiset lahjoittajien toiveet huomioidaan kierroksen hakemusten arvioinnissa yleisesti sekä ottaen huomioon kierroksen erikoishaussa hakijan mahdollisesti tekemät valinnat.

Apurahoja ei myönnetä perustutkintojen, kuten ekonomi-, tradenomi- ja KTM-tutkintojen suorittamiseen eikä MBA-tutkintoihin. Kotimaisiin perustutkintoihin sisällytettävät vaihto-opinnot, yksittäiset kurssit ja tutustumis- tai harjoittelumatkat eivät myöskään ole apurahojen käyttökohteita. Jälkimmäisiä voidaan yhteisöhankkeina poikkeuksellisesti ottaa harkintaan suunnitelman laadukkuuden pohjalta.

Tutustu erityisen huolella: