Globaali kauppa

Määrätarkoituspoolin haku 1.6.─15.8.2023

Kansainvälistä kaupankäyntiä harjoitetaan dynaamisten verkostojen ja ihmisten, hyödykkeiden ja tiedon virtojen kautta. Kauppa helpottaa hyödykkeiden ja käytäntöjen vaihtoa, johon arvoketjut, globaalit kauppiaat ja hyödykkeet liittyvät monin eri tavoin. Liiketalouden lähestymistavat sisältäen esim. logistiikan, kauppapolitiikan ja kaupallisen merenkulun painotuksia tuovat uutta näkemystä ja tietoa globaalin kaupan merkityksestä talouskasvun luomisessa ja hyödykkeiden maailmankaupassa.

 • Ulkomaankauppa, tuonti- ja vientikauppa
 • JEL-luokat:
  • F1 Trade
  • F2 International Factor Movements and International Business
  • F4 Macroeconomic Aspects of International Trade and Finance
  • F6 International economics
  • L81 Retail and Wholesale Trade, e-Commerce
  • L91 Transportation: General
  • O24 Trade Policy • Factor Movement Policy • Foreign Exchange Policy
  • Q17 Agriculture in International Trade

Hakemukset arvioidaan myös yleisin hakukriteerein.