Erikoisrahastojen hakuohjeet

Hakuaika 1.6.─15.8.2024

Erikoisrahastojen haussa hakijan on mahdollista kohdistaa hakemuksensa valitsemalleen määrätarkoitusrahastolle tai -poolille. Määrätarkoitusrahastot ovat erikoisrahastoja, joista apurahoja kohdennetaan lahjoittajien asettamien kriteerien mukaisille tutkimuksen ja koulutuksen aloille tai hakijaryhmille. Määrätarkoituspoolit tuovat temaattisesti yhteen useita määrätarkoituksia, joita hakulomakkeella vastaavat valikoidut JEL-luokat. Hakemuksen voi osoittaa johonkin seuraavista määrätarkoitusrahastoista tai -rahastopooleista: 

Määrätarkoitusrahastojen haut

Hakuaika 1.6.─15.8.2024

Johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen

Määrätarkoituspooli 1.6.─15.8.2024

Tekstiili ja muoti

Määrätarkoituspooli 1.6.─15.8.2024

Kohdennettavaksi rahastoksi voi lomakkeella valita vain yhden erikoisrahastoista tai määrätarkoituspooleista. Kaikki hakemukset arvioidaan myös yleisin hakukriteerein.