Erikoisrahastojen hakuohjeet

Hakuaika 1.6.─15.8.2022

Erikoisrahastojen haussa hakijan on mahdollista kohdistaa hakemuksensa valitsemalleen määrätarkoitusrahastolle. Määrätarkoitusrahastot ovat erikoisrahastoja, joista apurahoja kohdennetaan lahjoittajien asettamien kriteerien mukaisille tutkimuksen ja koulutuksen aloille tai hakijaryhmille. Määrätarkoituspoolit tuovat temaattisesti yhteen useita määrätarkoituksia, joita hakulomakkeella vastaavat valikoidut JEL-luokat.

Kierroksella 2022 (1.6.─15.8.) hakemuksen voi osoittaa johonkin seuraavista määrätarkoituspooleista tai erikoisrahastoista: 

Globaali kauppa

Määrätarkoituspooli 1.6.─15.8.2022

Johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen

Määrätarkoituspooli 1.6.─15.8.2022

Metsä- bio- ja kiertotalous

Määrätarkoituspooli 1.6.─15.8.2022

Muut erikoisrahastohaut

Hakuaika 1.6.─15.8.2022

Kohdennettavaksi rahastoksi voi lomakkeella valita vain yhden erikoisrahastoista tai määrätarkoituspooleista. Kaikki hakemukset arvioidaan myös yleisin hakukriteerein.