Myönnetyt apurahat

Liikesivistysrahasto myönsi apurahoina 3,3 miljoonaa euroa 2018 kierroksella

 

Suomalaisen kauppatieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tukija Liikesivistysrahasto jakoi 14.11.2018 apurahoina 3,3 miljoonaa euroa. Summa kattaa 30,7 % noin 10,8 miljoonan euron hakemussummasta. Apurahan sai yhteensä 354 hanketta. Painoalueista kierroksen suurimman painoarvon saivat digitaalisuus liiketoiminnan edistäjänä, toimialojen ja organisaatioiden uudistaminen sekä yrittäjyys.

Erityisesti väitöskirja- ja post doc -tutkimukseen kohdistuva Liikesivistysrahaston apurahabudjetti on neljä miljoonaa euroa vuodelle 2018. Budjetti sisältää Säätiöiden post doc -poolin sekä Post Docs in Companies ja Tutkijat maailmalle -ohjelmien sitoumukset. Rahasto tukee myös mm. 7–29-vuotiaiden nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia tarjoavaa Nuori Yrittäjyys ry:tä ja Skolar Awardia, joka on Slushin yhteydessä järjestettävä pitchaus-kilpailu kunnianhimoisille postdoc-tutkijoille.
Rahaston tuki tutkimukseen ja koulutukseen on ollut viime vuosina poikkeuksellisen runsasta; rahasto lahjoitti kymmenelle suomalaiselle yliopistolle vuosien 2016-2017 aikana kauppatieteisiin yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Katso apurahansaajat täältä.

Lämpimät onnittelut kaikille apurahansaajille!

Apurahoista tiedotetaan saajille myös henkilökohtaisesti. Kielteisistä päätöksistä ei tasapuolisuuden vuoksi tiedoteta tai anneta perusteluja. Marraskuun 7. päivänä vuonna 1919 perustettu Liikesivistysrahasto tukee sääntöjensä mukaisesti korkeampaa taloudellista sivistystä, jota edistetään yliopisto- ja korkeakoulutasolla (väitöskirja- ja post doc -tutkimus) sekä ammattikorkeakoulutasolla. Katso alla olevista linkeistä vuosien 2015-2017 kierroksilla myönnetyt apurahat.

Apurahat 2017

Apurahat 2016

Apurahat 2015