Liikesivistysrahaston painoalueet 2020

Apurahakierroksella sovelletaan Liikesivistysrahaston Kannatusyhdistys ry:n valtuuskunnan vahvistamia linjauksia painoalueista. Liikesivistysrahaston painoalueet linkittyvät toisiinsa ja heijastavat toimintaympäristön murrosta. Läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen.

 1. Datatalous

  • Kun tiedon määrä kasvaa, kasvaa myös sen taloudellinen merkitys. Millaisia mahdollisuuksia luovat tekoäly ja alustatalous? Miten keräämme ja hallitsemme yhä kasvavaa datan määrää?

 2. Liiketoiminnan uudistaminen

  • Miten voimme ymmärtää yritysten toimintaympäristön muutosta ja hallita sitä? Miten startupien ketteryys vaikuttaa liiketoiminnan uusiutumiseen?

 3. Yrittäjyys, skaalautuminen ja kasvu

  • Kuinka startupeista syntyy pk-yrityksiä? Miten yritykset saataisiin suurilukuisemmin kasvu-uralle ja skaalautumaan? Miten luodaan yrittäjyysekosysteemejä? Mikä on omistajuuden rooli yrityksissä? Miten omistajuuden muutokset vaikuttavat eri tasoilla yritysten eri (kasvu)vaiheissa?

 4. Tulevaisuuskestävä ympäristö

  • Miten liiketoimintaa voidaan kehittää kohti vastuullisuutta? Miten teknologian ja kestävän kehityksen konvergenssia saataisiin tutkimuksellisesti edistettyä? Miten normiympäristö kehittyy samaan aikaan teknologian kehityksen kanssa?

 5. Johtamisen osaaminen

  • Miten kehitämme johtamisen osaamista eri sektoreilla, yritysten lisäksi julkisissa organisaatioissa?