Erikoisrahastot apurahakierroksella

Liikesivistysrahaston apurahoja voidaan myöntää erikoisrahastojen sääntöjä ja rahasto-ohjessääntöä noudattaen myös erityisille hakijaryhmille tai Liikesivistysrahaston sääntöjä suppeampiin tarkoituksiin. Apurahakierroksella hakija voi osoittaa hakemuksensa jollekin seuraavista erikoisrahastoista (sähköisessä hakemusjärjestelmässä):

Erkki Hämäläisen rahasto: apurahoja tieto- ja palvelutalouden alan tutkimuksiin, ensisijaisesti 12 kk kestävän kokopäiväisen väitöskirja- tai post doc -tutkimuksen rahoitukseen. Lisäksi erikoisrahastosta voidaan myöntää apurahoja liike-elämässä uransa tehneille, jotka haluavat tulla tieteen pariin.

Liiketalouden Liitto LTA ry:n rahasto tukee Liiketalouden Liitto LTA:n koulutustoiminnan ja sen jäsenten koulutusta.

SKO – Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry:n Juhlarahasto edistää liikesivistystä ja yrittäjyyttä Suomessa myöntämällä apurahoja koulutukseen ja tutkimukseen, kaupan ja kulttuurin alan opettajien ammatilliseen kehitykseen sekä kansainväliseen kanssakäymiseen.

Taloustoimittajien 50-vuotisjuhlarahastosta apurahoja voivat hakea Taloustoimittajat ry:n jäsenet oman alansa koulutus-, tutkimus- tai julkaisuhankkeisiin.

Teknisen Kaupan Liiton 100-vuotisjuhlarahasto tukee teknistä kauppaa edistävää tutkimusta ja koulutusta huomioiden Teknisen Kaupan Liitto ry:n mahdollisesti esittämät näkemykset kohteesta tai rahoitettavasta tutkimusteemasta.