Liikesivistysrahaston apurahojen haku avautuu 1.6. – tutustu kauden linjauksiin!

Liikesivistysrahaston apurahat kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen ovat haettavissa ajalla 1.6.─15.8.2024.

Painoalueet 2024 linjaavat rahaston toimintaa nykyisessä murroksessa. Tutkimusryhmien hakemuksista voidaan myöntää kolmivuotisia apurahoja. Suomen kilpailukyvyn kehittämiselle tärkeä kauden temaattinen erikoishanke on Innovaatiot, kaupallistaminen ja kasvu, jossa myönnettävät apurahat voivat olla yksi- tai useampivuotisia. Erikoisrahastojen haussa on määrätarkoitusrahastoja ja -pooleja.

Hakuilmoitus 1.6.–15.8.2024

Lue lisää:

Liikesivistysrahasto on 105 vuoden ajan vaikuttanut suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen tukemalla apurahoin kauppatieteellistä tutkimusta ja koulutusta. Suomen talouskasvun ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen ovat Liikesivistysrahaston tukemien hankkeiden läpileikkaavia tavoitteita. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, tutkimus- ja työryhmät sekä yhteisöt. 


LIIKESIVISTYSRAHASTO

@liikesivistys #liikesivistysrahasto

www.lsr.fi I www.lsr.fi/en