Liikesivistysrahasto lahjoittaa suomalaisille yliopistoille kauppatieteisiin 2,5 milj. euroa

Liikesivistysrahaston hallitus on 20.4.2017 päättänyt yhteensä 2,5 miljoonan euron lisälahjoituksesta suomalaisten kauppatieteellisten yliopistojen 30.6.2017 päättyvällä varainhankintakierroksella. Liikesivistysrahasto on siten vuosina 2016-2017 lahjoittanut yhteensä
5,0 miljoonaa euroa yliopistoille kohdennettuna kauppatieteelliselle tutkimus- ja koulutusalalle.

Yhteensä kymmeneen yliopistoon kohdistuvien lahjoitusten kriteeristönä olivat akateeminen menestys tieteellisessä tutkimuksessa, yliopistojen yhteiskunnallinen vaikuttavuus mitattuna ekonomien ja tohtorien lukumäärällä sekä Liikesivistysrahaston valtakunnallisen aluetoiminnan myötä vastaanottamat lahjoitukset vuosina 2000-2015.

Päätökset yliopistolahjoituksista noudattavat Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta yliopistojen pääomittamisesta ja valtion vastinrahakelpoisen varainhankinnan ehdoista ja menettelytavoista vuosille 2014-2017.

Investointi suomalaiseen kauppatieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen on Liikesivistysrahaston lahja 100-vuotiaalle Suomelle.

11.09.2017
PoDoCo apurahat haettavina 15.9.-3.11.2017
>> Lue lisää

20.06.2017
Apurahojen hakuaika 1.6.-15.8.
>> Lue lisää

12.06.2017
PoDoCo-ohjelman kevään 2017 apurahat myönnetty
>> Lue lisää