Apurahatyöskentelyn kesto suhteessa hakemukseen

Liikesivistysrahaston 2017 apurahakierroksella tuettujen hankkeiden kestoja on suhteutettu hakemuksiin verrattuna lyhyempiin apurahakausiin. Tarkoituksena on varmistaa tasapuolinen kohtelu, kun apurahan määrä poikkeaa haetusta määrästä. Tutkimustyöskentelyyn tarkoitetun apurahakauden kesto on ilmoitettu myöntökirjeessä.

Laskennallisin perustein tehty suhteuttaminen noudattaa porrastusta (0-4kk, 6kk, 9kk, 12kk), joka ei sellaisenaan huomioi Melan asettamia vakuutusperusteluja apurahansaajan laskennallisen vuosityötulon määrittämisessä. Mela julkaisee vuosittain MYEL-vakuutusmaksun perusteen, ks. https://www.mela.fi/fi/elakevakuutus/myel-vakuutus/vakuutusmaksut.

Hankkeen keston lyhentämiseen liittyvissä toivomuksissa tulee ottaa yhteyttä rahaston toimistoon: apurahat@lsr.fi.

Lisätietoa apurahan nostamisesta ja raportoinnista

 

 

15.12.2017
Säätiöiden post doc poolin kevään haku avoinna 15.12.2017-15.1.2018
>> Lue lisää

13.12.2017
PoDoCo -poolin syksyn 2017 apurahat julkistettu
>> Lue lisää

13.12.2017
Apurahatyöskentelyn kesto suhteessa hakemukseen
>> Lue lisää